مطب :  اصفهان - خیابان توحید- چهار راه پلیس- مجتمع ماکان 3- طبقه 4 - واحد 19 - تلفن: 6266851-0311
email : info@drjafaripour.com

   
چاقی صورت
اگر در اثر چربی زیاد داخل صورت باشد با روش میکروساکشن انجام می شود. که در این روش تحت بی حسی موضعی و در مطب قسمت هایی که چربی اضافه در صورت دارند و باعث چاقی صورت ویا غبغب می شوند آن چاقی اصلاح می شود.                                                                                             با تشکر دکتر جعفری پور
               www.drjafaripour.com