مطب :  اصفهان - خیابان توحید- چهار راه پلیس- مجتمع ماکان 3- طبقه 4 - واحد 19 - تلفن: 6266851-0311
email : info@drjafaripour.com

   
هزینه جراحی
برای پروتز گونه هزینه ای حدود 3200000تومان است که شامل 1200000تومان خود پروتز و1000000 تومان حق العمل پزشک و 1000000 هزینه ی بیمارستان می باشد. 
پروتز چانه شامل 500000تومان خود پروتز و1500000 تومان جاگذاری آن است.                                                                                                     با تشکر دکتر جعفری پور